Otroška nogometna šola


  Vodstvo nogometne šole ima namen v obvladljivem obsegu vpeljati več novosti pri organizaciji dela z mladimi. Med najpomembnejše sodi projekt Otroška nogometna šola (ONŠ), ki je v kratkem času postal pomemben temelj za širjenje še močnejše nogometne zavesti v mestu in okolici. Gre za projekt, ki ga peljemo pod okriljem nogometne šole. Na enajstih osnovnih šolah organiziramo krožke, kjer imamo nabor igralcev za NK Maribor. V sistemu ONŠ je okoli 250 otrok, ki imajo enkrat, dvakrat tedensko nogometni krožek. Otroci so stari od šest do osem let, iz teh krožkov potem vključujemo igralce za selekciji U-7 in U-8. S sodelovanjem v krožkih se otroci spoznavajo z osnovami nogometa, nadgradnjo pa dobijo v klubu oziroma nogometni šoli, kjer se obseg dela poveča za dva ali trikrat.

  Osnovne šole, ki so vključene v projekt ONŠ:

  OŠ Angela Besednjaka
  OŠ Bojana Ilicha
  OŠ Prežihovega Voranca
  OŠ Bratov Polančičev
  OŠ Toneta Čufarja
  OŠ Draga Kobala
  OŠ Draga Kobala – podružnica Brezje
  OŠ Borisa Kidriča
  OŠ Martina Konšaka
  OŠ Slave Klavore
  OŠ Borcev za severno mejo
     Mladinska ekipa
  Kadetska ekipa
  U-15
  U-14
  U-13
  U-12
  U-11
  U-10
  U-9
  U-8