Forumi nkmaribor.com > Vprašanja, pohvale, graje.... Registracija   Prijava
Iskanje
Vprašanje ???
583 sporočil   •   Stran 18 od 20   •  
Vprašanje ???
od Trick » 15.05.2012 ob 20:37
Rabim enega, ki zna (dobro) špansko in mi prevede to:
Finaliza la compra, y cuando te sea más cómodo, podrás recoger tus entradas en los siguientes puntos de recogida: hasta 72 horas antes del evento (sin incluir fines de semana ni festivos) en  Tiendas autorizadas (opción recomendada) y Kioscos

Zanima me tistih "hasta 72 horas", če je to do 72 ur pred dogodkom ali od 72 ur pred dogodkom. Google translate sem probal, in mi ne da jasnega odgovora.

Trick

6250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 7.107
Pridružen: 03.03.2003 ob 15:58
Lokacija: Benedikt

    

re: Vprašanje ???
od guano ape » 15.05.2012 ob 20:40
Trick je napisal:Rabim enega, ki zna (dobro) špansko in mi prevede to:
Finaliza la compra, y cuando te sea más cómodo, podrás recoger tus entradas en los siguientes puntos de recogida: hasta 72 horas antes del evento (sin incluir fines de semana ni festivos) en Tiendas autorizadas (opción recomendada) y Kioscos

Zanima me tistih "hasta 72 horas", če je to do 72 ur pred dogodkom ali od 72 ur pred dogodkom. Google translate sem probal, in mi ne da jasnega odgovora.
Checkout, and when you get more comfortable, you can collect your tickets in the following collection points: up to 72 hours before the event (excluding weekends and holidays) authorized Retail (recommended) and Kiosks

prevajalnik španščina v angleščino

guano ape

6250 poslanih sporočil 6250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 13.162
Pridružen: 03.04.2005 ob 00:19
Lokacija: www.forum-mbfc.si

  

Vprašanje ???
od Marx24 » 15.05.2012 ob 20:54
hasta 72 horas antes del evento

do 72h pred dogodkom

antes pomeni pred.

Marx24

250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 2.833
Pridružen: 09.07.2005 ob 12:01
Lokacija: Maribor
Klub: NK Maribor

  

Vprašanje ???
od Trick » 15.05.2012 ob 22:37
Hvala!

Trick

6250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 7.107
Pridružen: 03.03.2003 ob 15:58
Lokacija: Benedikt

    

Vprašanje ???
od zamo » 21.05.2012 ob 14:24
ve kdo kake so kazni za s.p., ki ima delavce na crno in jih placuje na roko?..

zamo

250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil

# sporočil: 2.780
Pridružen: 06.08.2006 ob 17:41

  

Vprašanje ???
od matejger » 21.05.2012 ob 15:11
Mislim, da za privatnika cca od 4000-10000€ za delavca na črno pa polovico od privatnika...
Nisem pa siguren.

matejger

250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 2.656
Pridružen: 12.03.2004 ob 13:33
Lokacija: http://www.forum-mbfc.si
Klub: http://www.forum-mbfc.si
# PL: 17

   

Vprašanje ???
od guano ape » 21.05.2012 ob 16:05
V. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
(1) Z globo 8.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba in tuji pravni subjekt, ki je pravna oseba, če opravlja dejavnost, ki ni določena v temeljnem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje v temeljnem aktu določene dejavnosti (prva alineja prvega odstavka 4. člena).
(2) Z globo 4.000 evrov se za prekršek kaznuje samozaposlena oseba in tuji pravni subjekt, ki je samozaposlena oseba, kadar opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti (druga alineja prvega odstavka 4. člena).
(3) Z globo 8.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost kljub prepovedi opravljanja dejavnosti (tretja alineja prvega odstavka 4. člena).
(4) Z globo 8.000 evrov se za prekršek kaznuje tuji pravni subjekt, ki opravlja storitve ali dejavnost v Republiki Sloveniji, brez registrirane podružnice ali brez predpisanega dovoljenja( četrta alineja prvega odstavka 4. člena).
(5) Z globo 8.000 evrov se za prekršek kaznuje pravni subjekt, ki ima sedež v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, in ne opravlja storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu (peta alineja prvega odstavka 4. člena).
(6) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samozaposlene osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(7) Z globo 2.000 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali priglašen, kakor to določa ta ali drugi zakoni (šesta alineja prvega odstavka 4. člena).

22. člen
(1) Z globo 6.000 evrov se kaznuje delodajalec, ki omogoči eni ali več osebam opravljanje dela na črno, za katere ve, da opravljajo delo na črno, ali če sklene pogodbo z drugo pravno osebo, samozaposleno osebo ali posameznikom, za katere ve, da opravljajo delo na črno (5. člen).
(2) Z globo 1.500 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 1.000 evrov se kaznuje posameznik, ki omogoči eni ali več osebam opravljanje dela na črno, za katere ve, da opravljajo delo na črno, ali če sklene pogodbo z drugo pravno osebo, samozaposleno osebo ali posameznikom, za katere ve, da opravljajo delo na črno (5. člen).

23. člen
(1) Z globo 15.000 evrov se kaznuje delodajalec, ki je omogočil delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi in ga ni prijavil v obvezno zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali s posameznikom ni sklenil pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo in ga ni zavaroval v skladu z zakoni, ki urejajo zavarovanje za socialno varnost (prva alineja prvega odstavka 6. člena).
(2) Z globo 15.000 evrov se kaznuje delodajalec, ki omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje dela, ali če omogoči, da to napotnico uporabi za delo druga oseba (tretja alineja prvega odstavka 6. člena) .
(3) Z globo 15.000 evrov se kaznuje delodajalec, ki ne potrdi napotnice za dejansko opravljeno delo dijaka ali študenta, ki opravlja delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje dela (četrta alineja prvega odstavka 6. člena).
(4) Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba delodajalca, odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti.
(5) Z globo 2.000 evrov se kaznuje posameznik, ki omogoči delo ali zaposli delavca, da zanj opravlja delo na črno (drugi odstavek 6. člena).
(6) Z globo 8.000 evrov se kaznuje delodajalec, ki ni izročil pisne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas brezposelni osebi ali neaktivni osebi in ni poravnal vseh obveznosti iz naslova delovnega razmerja za obdobje zaposlitve pred ugotovitvijo zaposlitve na črno, v roku treh dni po tem, ko pooblaščena oseba carinske uprave ugotovi zaposlitev na črno (peti odstavek 6. člena).
(7) Z globo 4.000 evrov se kaznuje delodajalec, ki v roku petih delovnih dni carinski upravi ne predloži dokazila, da je s posameznikom sklenil pisno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ter ne predloži dokazila o poravnavi vseh obveznosti iz naslova delovnega razmerja (šesti odstavek 6. člena).
(8) Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek iz šestega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba delodajalca, odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti.
(9) Z globo 1.000 evrov se kaznuje posameznik iz prvega odstavka 6. člena, razen iz tretje alineje prvega odstavka 6. člena, ki je zaposlen na črno pri delodajalcu.
(10) Z globo 500 evrov se kaznuje posameznik, če omogoči, da to napotnico uporabi za delo druga oseba (tretja alineja prvega odstavka 6. člena).

24. člen
(1) Z globo 6.000 evrov se kaznuje pravna oseba, tuji pravni subjekt ali samozaposlena oseba, ki je naročila in objavila oglase ali pošiljala oglase, ki ponujajo ali oglašujejo delo na črno ali objavila potrebo po delavcu, katerega delo ni vezano na registrirano ali priglašeno dejavnost (7. člen).
(2) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali tujega pravnega subjekta ali odgovorna oseba samozaposlene osebe, ki je naročila in objavila oglase ali pošiljala oglase, ki ponujajo ali oglašujejo delo na črno ali objavila potrebo po delavcu, katerega delo ni vezano na registrirano ali priglašeno dejavnost (7. člen).
(3) Z globo 6.000 evrov se kaznuje za prekršek tudi oglaševalska organizacija, ki objavi oglase kljub temu, da naročnik oglasa ne poda izjave s podatki o svoji identiteti in ne poda izjave, da ima dejavnost, vsebina katere se nanaša na objavo oglasa, opredeljeno v temeljnem aktu oziroma vpisano v register (tretji odstavek 7. člena).
(4) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba oglaševalske organizacije, ki objavi oglase kljub temu, da naročnik oglasa ne poda izjave s podatki o svoji identiteti (tretji odstavek 7. člena).
(5) Z globo 1.000 evrov se kaznuje posameznik, ki naroči in objavi oglas ali pošlje oglas, ki ponuja ali oglašuje delo na črno ali je objavil potrebo po delavcu za delo, ki ni vezano na registrirano ali priglašeno dejavnost (7. člen).

25. člen
(1) Z globo 4.000 evrov se kaznuje delodajalec, ki v roku petih delovnih dni carinski upravi ne predloži dokaz, da je poravnal vse obveznosti iz prvega odstavka 9. člena zakona (drugi odstavek 9. člena).
(2) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek iz drugega odstavka 9. člena tudi odgovorna oseba delodajalca, odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti.

26. člen
(1) Tujcu se lahko za prekršek po tem zakonu poleg globe izreče tudi stranska sankcija izgona tujca iz države v trajanju od šestih mesecev do petih let.
(2) Organ, ki je tujcu izrekel stransko sankcijo izgona tujca iz države, mora podatke o izrečeni kazni sankciji posredovati ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.

27. člen
Če stori prekršek iz 21., 22., 23., 24. ali 25. člena tega zakona, katerega narava je posebno huda zaradi storilčevega naklepa in izvajanja ponavljajočih kršitev v obdobju krajšem od treh let od zadnje kršitve, se pravna oseba, tuji pravni subjekt, samozaposlena oseba ali posameznik kaznuje z globo v višini trikratne predpisane globe iz 21., 22., 23. , 24. ali 25. člena tega zakona.28. členNe glede na tretji odstavek 22. člena ter deveti in deseti odstavek 23. člena tega zakona se v primeru, če v času trajanja zaposlitve ali dela na črno še pred inšpekcijskim nadzorom prijavi pravno osebo, tuji pravni subjekt, samozaposleno osebo ali posameznika v zvezi s kršenjem določb 5. in 6. člena tega zakona za prekršek ne kaznuje:- posameznik iz prve alineje prvega odstavka 6. člena tega zakona,- upravičenec iz druge alineje prvega odstavka 6. člena tega zakona,- dijak ali študent iz tretje alineje prvega odstavka 6. člena tega zakona.

guano ape

6250 poslanih sporočil 6250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 13.162
Pridružen: 03.04.2005 ob 00:19
Lokacija: www.forum-mbfc.si

  
To sporočilo je popravil guano ape: 21.05.2012 ob 16:08.

Vprašanje ???
od mb1989 » 23.05.2012 ob 12:27
mene zanima sledece,ce sem jaz delal v eni firmi 6 mes za dolocen cas ali mi pripada kaj regresa???
mb1989

50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 111
Pridružen: 19.01.2011 ob 18:03

   

re: Vprašanje ???
od Nino91 » 23.05.2012 ob 13:19
mb1989 je napisal:mene zanima sledece,ce sem jaz delal v eni firmi 6 mes za dolocen cas ali mi pripada kaj regresa???


 
 
 Da.

161. člen Zakona o delovnih razmerjih določa, da pridobi delavec (ne glede na obliko pogodbe o zaposlitvi) pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti daljši od 6 mesecev. Če je delavcu v tekočem letu delovno razmerje prenehalo pred 1. julijem, je upravičen do sorazmernega dela dopusta - 1/12 letnega dopusta za mesec dela. 131. člen določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres delavcu, ki je upravičen do letnega dopusta. V primeru, da je delavec upravičen do sorazmernega dela dopusta, mu pripada tudi sorazmerni del regresa. Enako velja za leto, v katerem delavec ni delal 6 mesecev in ni prodobil pravice do celotnega dopusta.

V omenjenem primeru gre verjetno za situacijo, ko pravica do celotnega dopusta ni bila pridobljena, zato ti za 6 mesecev dela pripada 1/2 letnega regresa.

Nino91

50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 151
Pridružen: 23.08.2006 ob 13:34
Lokacija: Ptuj

  
To sporočilo je popravil Nino91: 23.05.2012 ob 13:20.

re: Vprašanje ???
od guano ape » 23.05.2012 ob 17:05
mb1989 je napisal:mene zanima sledece,ce sem jaz delal v eni firmi 6 mes za dolocen cas ali mi pripada kaj regresa???
in taki kot si ti.....si si mi sploh drznejo delit "nasvete" v drugih rubrikah.....kolega mi je pred časom rekel, da je tričetrt osebkov ki je glasnih na tem forumu v bistvu imbecilov...jaz pa sem mu oporekal...le zakaj?guano ape

6250 poslanih sporočil 6250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 13.162
Pridružen: 03.04.2005 ob 00:19
Lokacija: www.forum-mbfc.si

  
To sporočilo je popravil guano ape: 23.05.2012 ob 17:06.

Vprašanje ???
od kopa » 24.05.2012 ob 10:07
Kaj je narobe s tem, da človek vpraša za nasvet o njegovi pravici?

mb1989 kot je že Nino napisal, če si delal točno 6 mesecev (npr. 1.1.-30.6.) ti pripada 1/2 regresa za dopust. To je pa odvisno od firme kjer delaš oz. najmanj 1/2 minimalne plače (razen v javnem sektorju , kjer je manj).

kopa

250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 4.196
Pridružen: 09.01.2003 ob 12:08

  

Označeno kot neprimerno: 1x Vprašanje ???
od mb1989 » 25.05.2012 ob 22:35
mene zanima,ce kdo ve pravo ime priimek in naslov od guano apeta???ce kdo ve naj mi napise javno ali na zasebno... seveda ga bom nagradil...
 sem opazo,da,ko mu stave grejo je tiho,ko pa spusi pa zacne vse po vrsti jebat enkrat je treba temu naret konec.
mb1989

50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 111
Pridružen: 19.01.2011 ob 18:03

   

Označeno kot neprimerno: 1x re: Vprašanje ???
od guano ape » 25.05.2012 ob 23:02
mb1989 je napisal:mene zanima,ce kdo ve pravo ime priimek in naslov od guano apeta???ce kdo ve naj mi napise javno ali na zasebno... seveda ga bom nagradil...
sem opazo,da,ko mu stave grejo je tiho,ko pa spusi pa zacne vse po vrsti jebat enkrat je treba temu naret konec.imaš privat sporočilo.

guano ape

6250 poslanih sporočil 6250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 13.162
Pridružen: 03.04.2005 ob 00:19
Lokacija: www.forum-mbfc.si

  

Vprašanje ???
od suvereno » 26.05.2012 ob 04:38
to najde google in ne, nisem se zlagal... fejst 

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/154495_3709913836499_1535215017_3091478_75954493_n.jpg

suvereno

250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 1.917
Pridružen: 20.04.2005 ob 11:52

  
To sporočilo je popravil suvereno: 26.05.2012 ob 04:38.

re: Vprašanje ???
od guano ape » 26.05.2012 ob 08:18
suvereno je napisal:to najde google in ne, nisem se zlagal... fejst

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/154495_3709913836499_1535215017_3091478_75954493_n.jpg
ja to sem jaz pred operacijo...

guano ape

6250 poslanih sporočil 6250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 13.162
Pridružen: 03.04.2005 ob 00:19
Lokacija: www.forum-mbfc.si

  

Vprašanje ???
od izi » 26.05.2012 ob 09:20
in danes:

izi

250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 6.158
Pridružen: 16.01.2005 ob 17:36
Lokacija: mb pobrežje
Klub: zhemchuzhina sochi

   

Označeno kot neprimerno: 1x re: Vprašanje ???
od guano ape » 26.05.2012 ob 09:32
izi je napisal:in danes:jebiga, če sem se nekemu pripravniku dal za mali denar operirat....malo gnara, malo muzike 

guano ape

6250 poslanih sporočil 6250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 13.162
Pridružen: 03.04.2005 ob 00:19
Lokacija: www.forum-mbfc.si

  

Vprašanje ???
od MBMEN » 09.06.2012 ob 16:56
res je... samo kako?  (če vlada nima denarja te klub ne more imeti več... GlAVNO DA SMO 10X DRŽAVNI PRVAKI
MBMEN

# sporočil: 1
Pridružen: 09.06.2012 ob 16:48

  

Vprašanje ???
od Maribor123 » 16.09.2012 ob 14:27
Zakaj v golu ni Marko Pridigar ? Saj je boljši vratar, ne da  te nebi spoštoval Jasmim ampak dejstvo je dejstvo.
Saj vidite, predvsem Milanič, da Handanovič ni za tekme na takem nivojo kot nas čakajo to leto v Evropski ligi , njegova edina poteza v golu je da se ve potri v kolenih in pol se vrže , za PRAVEGA VRATARJA JE TO PREMALO !
Maribor123

# sporočil: 1
Pridružen: 16.09.2012 ob 14:21

   

Vprašanje ???
od tomekk » 16.09.2012 ob 15:05
Predlagam ti da pokličeš g.Milaniča ter ga povprašaš o tem in mu poveš kaj si misliš... evo še telefonska njegova (02) 220 86 30. lp

tomekk

250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 1.839
Pridružen: 10.09.2004 ob 16:05
Lokacija: Maribor
Klub: NK Maribor

   

Vprašanje ???
od duhalen » 17.09.2012 ob 11:20
Ali moraš biti polnoleten za delo v Avstriji?

duhalen

250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 2.658
Pridružen: 06.07.2007 ob 11:48
Lokacija: Maribor
Klub: Maribor

  

Vprašanje ???
od stopl » 17.09.2012 ob 11:35
verjetno ja

stopl

250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil

# sporočil: 5.276
Pridružen: 25.09.2002 ob 01:16
Klub: Maribor

  

re: Vprašanje ???
od BulldogMB » 17.09.2012 ob 13:25
duhalen je napisal:Ali moraš biti polnoleten za delo v Avstriji?


 
 
Za bilo kako delo preko raznih pogodb DA, če pa greš tu čez mejo kakemu Hansu zdaj grozdje obirat pa ne. 

BulldogMB

50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 192
Pridružen: 10.12.2008 ob 13:56

   

Vprašanje ???
od duhalen » 17.09.2012 ob 13:57
Hvala.

duhalen

250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 2.658
Pridružen: 06.07.2007 ob 11:48
Lokacija: Maribor
Klub: Maribor

  

Vprašanje ???
od novclan » 19.09.2012 ob 16:53
Kje je najboljše kupiti karto za ogled tekme?
novclan

# sporočil: 1
Pridružen: 19.09.2012 ob 16:22
Klub: Maribor

   

Vprašanje ???
od Antrax » 19.09.2012 ob 17:29
Ja kje,  v vijolčni bajti!

Antrax

250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 2.430
Pridružen: 03.05.2008 ob 18:49

  

Vprašanje ???
od zamo » 26.09.2012 ob 23:56
ce s.p. dobijo zaradi dela na crno..in gre vmes v stecaj..ali bo vseeno skasiral kazen oz. ce fasa kazen in potem ta s.p. potem nima nic v lasti (nepremicnine, avto..) ali mu bi drzava kazen oprostila, ker je kao socialno ogrozen?

zamo

250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil

# sporočil: 2.780
Pridružen: 06.08.2006 ob 17:41

  

re: Vprašanje ???
od salke » 27.09.2012 ob 10:51
zamo je napisal:ce s.p. dobijo zaradi dela na crno..in gre vmes v stecaj..ali bo vseeno skasiral kazen oz. ce fasa kazen in potem ta s.p. potem nima nic v lasti (nepremicnine, avto..) ali mu bi drzava kazen oprostila, ker je kao socialno ogrozen?


Zakonodaje ne poznam čisto, glede na osnove, da je s.p. odgovoren s vsem svojim premoženjem (s.p.=fizična oseba), mislim da se kazni ne bo moč izogniti, saj lastnik, kot sem napisal, odgovarja s vsem svojim premoženjem in nima veze če nima s.p. avta ali nepremičnine v lasti in ima le to v lasti fizična oseba, ki je ustanovila s.p.! Včasih so lastniki s.p. nepremičnine, avtomobili in podobne vredne stvari prepisali na družinske člane in tako prikazovali nično imetje, danes je stvar drugačna, mislim, da mora pretečti vsaj 2 leti, da so te darilne pogodbe, prodajne fiktivne pogodbe veljavne in ne pride do njihove razveljavitve... Sedaj pa še nekaj o odpustu kazni, zanj seveda lahko zaprosiš, če mu bo država ugodila pa je druga stvar! država se ne poplača samo z nepremičninami in premičninami, rubežem imetja (TV, računalnik...) ampak tudi z denarnimi sredstvi dolžnika! socialna ogroženost? ja za vsa sredstva, ki bodo presegala minimalno plačo (neto) ti država lahko zarubi (vsak mesec) in tako poplačuje tvoj dolg, če so prejemki (vsi mesečni) manjši od neto minimalne plače ti tisti mesec pač ne "zarubijo" nič denarja...

Nekako tako so bile neke osnove, če so se vmes kaj spremenile ne vem, to je pač moje mnenje o delnem poznavanju teh zadev...


salke

250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil

# sporočil: 797
Pridružen: 27.05.2003 ob 13:15
Lokacija: Maribor
Klub: NK Maribor

  

Vprašanje ???
od zamo » 20.10.2012 ob 15:47
kaj prepoved za stare avte v centru velja tudi med vikendom?

zamo

250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil 250 poslanih sporočil

# sporočil: 2.780
Pridružen: 06.08.2006 ob 17:41

  

Vprašanje ???
od 1960 » 20.10.2012 ob 16:01
ne. pa starost tak nima veze, bolj mašina. Opažam, da ma dosti avtov starejših od 15 let euro2 mašino, za njih omejitev ne velja. 
1960

50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil 50 poslanih sporočil

# sporočil: 161
Pridružen: 31.05.2012 ob 22:57

  
583 sporočil   •   Stran 18 od 20   •  
Nazaj na Vprašanja, pohvale, graje....
 Forumi nkmaribor.com > Vprašanja, pohvale, graje....