Nogometna šola NK Maribor

Nogometna šola NK Maribor
Mladinska ulica 29
2000 Maribor
Direktor: Sebastijan Harc

Informacije o vpisu novih članov:
Telefon: 02/620 97 05
E-pošta: nogometna.sola@nkmaribor.com

Vizija, cilji


Za nami je bogata preteklost, uspešna sedanjost, toda ne pozabimo na prihodnost. Da so otroci naše največje bogastvo, se zavedamo tudi pri NK Maribor. Nogometna šola je nadvse pomemben del celotnega mozaika. Zavedamo se, da le strokovno delo in prava organizacija lahko zagotavljata zanimanje za nogomet med najmlajšimi. Naš namen je, da jih navdušimo za nogometno igro, spodbudimo h gibanju in k zdravemu načinu življenja. Želimo jim omogočiti boljše možnosti za razvoj, zato konstantno dvigujemo nivo organiziranosti in stremimo k profesionalizaciji strokovnega kadra.

Nogometna šola našega kluba je skozi vsa leta delovanja v svojih vrstah vzgojila fante, ki ponosno predstavljajo nogomet in naše mesto po Sloveniji ter v tujini. Prav uspehi, ki jih dosega naše člansko moštvo in ekipe nogometne šole ter tudi posamezniki, vzgojeni pri nas, nam dajejo vedno znova zagon za še bolj kvalitetno in zagnano delo. Hkrati pa med delovanjem šole ne pozabljamo na njen širši socialni pomen: otroci se pri nas ne učijo le nogometnih veščin, ampak jih strokovni delavci pripravljajo tudi na nadaljnje življenje. Spoznavajo pomen discipline, skupinskega dela, medsebojnega sodelovanja, omogočena pa so jim tudi potovanja po Sloveniji in Evropi.

Po tekmovalni plati je nogometna šola NK Maribor v zadnjih letih med najuspešnejšimi v Sloveniji. Mladi nogometaši so razdeljeni v deset starostnih selekcij od U-8 do U19, v katerih je registriranih več kot 210 igralcev. Od ustanovitve šole v sedanji  obliki (leta 1990) so naše vitrine napolnile številne trofeje, namenjene zmagovalcu državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja. Le mariborskim upom je doslej uspelo v eni sezoni osvojiti naslove prvaka v kategorijah U-13, U-15, U-17 in U-19. Z dosežki in s sodelovanjem na številnih mednarodnih turnirjih so prispevali velik delež k prepoznavnosti imena nogometne šole NK Maribor v tujini.

Kljub športnemu motivu po doseganju želenih športnih rezultatov se v nogometni šoli zavedamo, da je na prvem mestu izobrazba. Tako so lahko člani vseh selekcij zgolj otroci, ki šole ne postavljajo na stranski tir in vestno izpolnjujejo šolske obveznosti. Vzoren primer predstavljajo tudi nekateri igralci članskega moštva, ki združujejo profesionalne napore s študijem in so s svojim načinom življenja vzorniki mladim nogometašem.

Uspešnost dela v nogometni šoli pa je mogoče oceniti tudi na podlagi mladih nogometašev, ki so dobili povabilo za igranje v državnih reprezentancah in ponudbe uveljavljenih evropskih klubov.

Vsak dan stremimo k temu da smo boljši in uspešnejši, ampak zavedamo se, da brez trdega dela, inovativnosti in sledenju smernic sodobnega nogometa ne gre. Prav zato želimo organizirati nogometno šolo, tako da bomo vzor drugim šolam v naši regiji, Sloveniji in tem delu Evrope. U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U17
U19