Članek
Predstavitev projekta prenove Ljudskega vrta: aktivnosti po zastavljeni časovnici
ZAČETEK DEL KONEC SEPTEMBRA

  Čas je za predstavitev projekta celovite prenove stadiona Ljudski vrt, ki zajema finalizacijo prostorov pod tribunama sever in jug ter zahodne tribune. Aktivnosti potekajo po načrtu, ki predvideva začetek izvedbe del pod tribunama sever in jug konec septembra ter začetek obnove zahodne tribune konec leta 2018. Sredstva v višini 5.490.000,00 EUR za začetek prenove so zagotovljena v proračunu MO Maribor.

  S strani podjetja Ofis arhitekti d.o.o je bila predstavljena vizualna rešitev izvedbe prenove zahodne tribune, ki zajema novo komunikacijsko klančino, povezovalni hodnik (za novinarje, VIP goste in funkcionarje), ki bo omogočal povezavo stare tribune s severnim in južnim traktom, povečanje števila VIP sedišč in ureditev sedišč za komentatorje in novinarje (102), sedeže za funkcionalno ovirane osebe in njihove spremljevalce, predvideno izvedbo VIP lože za pogostitve na visoki ravni (9 lož s skupno kapaciteto 154 sedežev) ter platforme za glavno in stranski kameri, ki bodo umeščene kot montažne jeklene konstrukcije.

  Klubske informacije je na novinarski konferenci posredoval Stipe Jerič, predstavnik za odnose z javnostmi: »Klub se zaveda velike odgovornosti, ki jo je imel s pripravo projektne dokumentacije in si je tudi zato vzel več časa za preučitev funkcionalnosti, pogojev, standardov in materialov, ki jih zahteva sodoben nogometni stadion. Vsi, ki so v klubu sodelovali z arhitekti pri pripravi dokončne projektne dokumentacije, so sledili cilju narediti projekt čim bolj optimalen, funkcionalen in skladen z vsemi potrebami kluba ter priporočili krovnih nogometnih organizacij UEFA in FIFA. Zato je izdelava projektne dokumentacije, s ciljem obnove objekta in klubskih prostorov na najvišji nivo potreben za nemoteno profesionalno delo, trajala nekoliko dlje časa, kot je bilo sprva predvideno. Zato pa lahko danes NK Maribor trdno stoji za končnimi projektnimi rešitvami, ki jih je predal Mestni občini Maribor.«

  Zahodna tribuna bo na vrsti konec leta 2018 in dokončana do septembra 2019

  Za začetek prenove zahodne tribune je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, vloga je bila podana na upravno enoto konec maja 2018. Glede na veliko število vlog za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so v tem trenutku na upravni enoti (01.06.2018 se je namreč spremenila zakonodaja, zato je na UE izredno veliko vlog, ki jih je potrebno pregledati) je težko reči kdaj konkretno bo gradbeno dovoljenje pridobljeno, so pa na upravni enoti obljubili, da bo vloga pregledana do konca avgusta.

  Mestna občina Maribor mora ob pridobitvi gradbenega dovoljenja pridobiti še soglasje Ministrstva za finance za pridobitev kredita, ki ga potrebuje za izvedbo razpisa (zagotovitev finančnih virov). Kljub temu je postopek priprave javnega razpisa za zahodno tribuno že v teku in bo objavljen takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja in soglasja za pridobitev kredita. V kolikor bodo stvari potekale po zastavljeni časovnici, bo obnova zahodne tribune stekla konec leta 2018. Dokončanje del oziroma pridobitev uporabnega dovoljenja je tako predvidena v septembru 2019, vmes pa lahko NK Maribor vse tekme v domačih tekmovanjih igra v Ljudskem vrtu, saj so preostale tribune v nemoteni funkciji. Enako velja tudi za poletne kvalifikacije za evropske pokale, saj bodo gradbena dela povečini do tedaj zaključena, severno in južno podtribunje pa bo že v uporabi. Po prenovi bo skupna kapaciteta zahodne tribune 3265 sedežev, kar je 804 manj kot doslej ob upoštevanju zahtevanih varnostnih standardov in zaradi zagotavljanja neprimerno večjega udobja gledalcev.

  Najprej prostori pod severom in jugom

  Ureditev pod tribunama sever in jug bo zajemala gostinsko – trgovsko dejavnost (jug) in prostore za nogometne šole NK Maribor, novinarsko središče ter prostore za upravljanje stadiona (sever). Do 22. 08. 2018 je bil rok za oddajo ponudb za ureditev pod tribunama sever in jug (I faza javnega razpisa – priznanje sposobnosti). Po preveritvi sposobnosti bodo izvajalci, ki izpolnjujejo zahtevano usposobljenost, povabljeni k pogajanjem (II faza razpisa – pogajanja). V kolikor bodo pogajanja uspešna, se bodo dela začela konec meseca septembra 2018.

  Zagotovljena sredstva v proračunu 2018 za finalizacijo prostorov pod tribunama sever in jug, znašajo 2.383.136,55 EUR z DDV (od tega kredit v višini 2.245.175,00 EUR). Za prenovo zahodne tribune je potrebno zagotoviti sredstva v višini 4.540.629,87 EUR z DDV (od tega kredit v višini 2.416.817,00 EUR). Vrednost celotne investicije tako znaša 6.923.766,42 EUR z DDV (s proračunom za 2018 ima MOM zagotovljena sredstva v višini 5.490.000,00 EUR – razliko v vrednosti 1.246.266,00 EUR bo MO Maribor zagotovila s proračunom za leto 2019). Vzrok za povečanje investicije je deloma iskati v dejstvu, da je bila ocena 5.490.000,00 EUR narejena na osnovi Prostorske preverbe z idejno zasnovo iz leta 2015, ki ni zajemala konkretnih popisov del, zato je bila narejena ocena čez palec (realno projektantsko oceno je mogoče podati na podlagi konkretnih popisov del, ki so se izvedli, kot to veleva pravilnik o projektni dokumentacijo, v fazi izdelave Projekta za izvedbo. Od leta 2015 do 2018 so se tudi povečale cene gradbenih materialov in storitev na trgu (tudi to je prispevalo k višji končni vrednosti investicije).

  Boštjan Štuhec, Kabinet župana MO Maribor, je ob tem povedal: »Skozi celoten proces priprave projektne in druge dokumentacije MO Maribor zgledno in tvorno sodeluje z NK Maribor. Podobno sodelovanje bomo zasledovali tudi pri sami izvedbi predvidene investicije. Gre za obsežen projekt pri katerem je bilo potrebnega veliko usklajevanja pri pripravi projektne dokumentacije, pri pridobivanju vseh potrebnih dovoljenj kakor tudi pri samem popisu del, ki morajo primarno služiti potrebam NK Maribor.«
  20.krog LESTVICA
  STRELCI
  Olimpija
  42
  Aluminij
  38
  Maribor
  38
  Celje
  34
  DNŠ Mura
  33
  Domžale
  25
  Triglav
  20
  Tabor Sežana
  19
  Bravo
  17
  Rudar
  8