Osebni karton
Datum in kraj rojstva 30.4.1975, Maribor
NajveÄŤji uspehi kot igralec  


Zmago Krajnc
ZDRAVNIK